Parkeermaatregel

By |2017-09-22T17:23:50+00:0025 oktober 2015|

Parkeermaatregelen en fietspad Gooise Kant Almere

De afdeling DSO van de gemeente Almere heeft een aantal plannen opgesteld voor de openbare ruimte op bedrijventerrein Gooisekant. Het betreft de parkeermaatregelen die zijn voorbereid voor de
Gooise Kant en de verkeersmaatregelen voor de 4 kruisingen van het doorgaande fietspad. Alle leden kunnen hierbij nog instemmen en/of reacties doorgeven aan dhr. Tom Jaski via de mail:  tjaski@almere.nl

1. Bij de Camerastraat worden aan weerszijden onder het hoogspanningstracé twee parkeerterreinen gemaakt met elk 22 plaatsen, totaal 44 parkeerplaatsen. Dit lijkt ons een betere oplossing dan de oorspronkelijke bedachte verbreding en verlenging van de Camerastraat. De kosten zijn nu lager, het levert meer parkeerruimte op en er zijn geen archeologische belemmeringen.

2. Parkeren Versterkerstraat ter hoogte van Pioneer en Basgroep, instellen van éénrichtingverkeer en toevoegen van ruim 30 parkeerplekken d.m.v. bebording en belijning.

3. Bij de Monitorweg worden twee parkeervakken toegevoegd met elk 14 parkeerplaatsen, totaal 28 parkeerplaatsen. Door de aanwezigheid van belangrijke leidingen in de ondergrond is er niet meer ruimte aanwezig. De parkeervakken worden met inritconstructies aangesloten op de Monitorweg.

4. Aan de westzijde Antennestraat wordt een (vrachtwagen)parkeerplaats ingekort om de zichtbaarheid op deze kruising te verbeteren.

5. Het doorgaande fietspad vanaf de Literatuurwijk naar Almere Haven (onderdoorgang de A6) kent 4 kruisingen met de infrastructuur van Gooise Kant. Op alle 4 deze kruisingen worden attentie verhogende maatregelen geplaatst met een voorrangsregeling voor fietsers.

Bovenstaande maatregelen kunnen binnen het beschikbare budget worden aangelegd, bij voorkeur in het vroege voorjaar van 2016 te realiseren.